Wyniki

Poziom cholesterolu można zmierzyć podczas badania biochemicznego krwi, które wykonują laboratoria. Po raz pierwszy należy to zrobić już w 20. roku życia, a potem co 3-4 lata, o ile utrzymuje się on w normie. Osobom starszym, kobietom w okresie menopauzy zaleca się wykonywanie takiego badania raz w roku.

Warto wyjaśnić, że termin „cholesterol całkowity” oznacza całkowitą ilość cholesterolu w osoczu krwi mierzoną w miligramach cholesterolu na decylitr krwi (w skrócie: mg/dl). W próbkach osocza zdrowych ludzi pobieranych na czczo ok. 60% cholesterolu znajduje się we frakcji LDL, 30% w HDL oraz 10 w VLDL (prebeta-lipoproteiny).

Obecny w osoczu cholesterol jest zarówno pochodzenia endogennego, jak i pokarmowego.

Poziom Zalecana norma Wartości
graniczne
Wartości
nieprawidłowe
Cholesterolu
całkowitego
< 200 mg/dl 200-250 mg/dl > 250 mg/dl
HDL u mężczyzn 35-70 mg/dl,
u kobiet 40-80 mg/dl
im więcej, tym lepiej
LDL

Trójglicerydy

< 135 mg/dl

< 200 mg/dl
<2,3 mmol/l

135-155 mg/dl

> 155 mg/dl

Ataki serca są główną przyczyna zgonów w Stanach zjednoczonych. Tylko w 1989 roku wykazano, na łamach prasy, że ataki serca pochłonęły życie 497 850 kobiet i mężczyzn.

wynikiCo powoduje atak serca? Większości wypadków atak zdarza się gdy, dopływ krwi do części serca jest ograniczony lub zablokowany. To zatrzymanie spowodowane jest zablokowaniem jednej z tętnic dostarczającej krew do serca. Blokada ta następuje przez płytki tłuszczowe, których występowanie jest objawem miażdżycy tętnic, rezultatu choroby wieńcowej. Najczęstszą przyczyną powstawania tych płytek jest zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi. Nie da się zmienić wieku, płci, czy genów, ale można dokonac pozytywnych zmian w stylu życia, które pomogą w znacznej mierze zmniejszyć ryzyko zapadnięcia na chorobę serca